Kort verslag 24 september vredesbijeenkomst met als them ‘Niemand mag uitgesloten worden’

Het Apostolisch Genootschap organiseerde in samenwerking met de Parochie van de Vier Evangelisten een bescheiden bijeenkomst in het kader van de PAX-Vredesweek 2021.

Ongeveer 50 mensen gaven acte de présence en waren enthousiast over de sfeer en het gebodene.

De lezing van George Gelauff ‘Zet waardigheid volop; de hoeksteen voor inclusief samenleven’ boeide de bezoekers. Men was onder de indruk van het kwartet dat gevormd werd door 4 leden van Orkest Morgenstond, piano, viool, altviool en…bijzonder, een hoorn. Het concert dat zij brachten was meer een performance vanuit het thema: ‘Niemand mag uitgesloten worden’

Het was een zinvolle mooie ontmoeting.

Project coördinator Anja Mulder