Madrid glas in lood raam

Vredesfeest 2018

VREDE, wie durft?

HET VREDESFEEST 2018 VINDT PLAATS OP

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

van 13.00 tot 16.00 uur

in het StadskloosterBroeders van Maastricht, Westeinde 101.

Bij het Vredesfeest staat ontmoeting centraal. We denken dit te bereiken via een interreligieus en intercultureel programma voor iedereen, dus voor jong  en oud.

We leven in roerige tijden. Steeds meer mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. En ook dichtbij raken mensen met elkaar in conflict. Velen zijn bang en wantrouwen elkaar. Het Vredesfeest. kan ons dichter bij elkaar brengen We willen elkaar ontmoeten. En zo overeenkomsten bij elkaar ontdekken. Door elkaar te ontmoeten, samen dingen te ondernemen, samen te eten ontdekken  groeit het vertrouwen in elkaar en echte vrede.

Komt u ook om ons te ontmoeten?

 Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haagse Vredesweek.

Er zijn optredens, muziek, dans en kinderactiviteiten.

Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit feest.