Kernwapenboete

Het is koud bij het Paleis van Justitie op 10 november. En ook leven en oordeel vergaan je door de snelweg die een hoofdader van het verkeer in en uit Den Haag vormt. Maar toch ontstaat een aardig groepje die het samen met Mariam van der Veen volhoudt tot zij naar binnen mag om berecht te worden. Mensen van het Haags Vredes Initiatief, Jeannette Noelhuis en Christian Climat Action. Er mogen slechts twee mensen de rechtszaal mee in vanwege Covid, maar zo weinig roept wel vragen op. We ontvouwen onze spandoeken en protestvlaggen, want het is weer zover. De staat klaagt iemand aan vanwege een miniem vergrijp bij een antikernwapendemonstratie die op aswoensdag jl plaatsvond. Ze waagde het, net als een paar anderen, een tekst in houtskool te schrijven op de muur van het Ministerie van Defensie. Het was met de as van aswoensdag, dat eerder door een kerkelijke viering was heengegaan. Dat mocht niet, ze werd opgeschreven en kreeg een boete. Een heel stel anderen niet. Willekeur van justitie zo vroeg ze zich af? Mariam is arts in opleiding en komt er vooruit dat ze christen is. Het is ronduit potsierlijk haar van ‘baldadigheid’ te beschuldigen, want dat is de aanklacht. Een processie demonstratie die volstrekt vreedzaam, deels in gebed voor het ministerie, verliep. Eigenlijk werd toen duidelijk dat de staat niet kan omgaan met een religieus getint protest. De vele uniformen van marechaussee en politie staken schril af tegen de monnikspijen van de bidders. Ze pakt minimale aanleidingen aan met een veroordeling maar informeerde de kamer nooit officieel over de oneindige dreiging die besloten ligt in de opslag van kernwapens in Volkel, waarover Nederland niet eens de zeggenschap heeft, wel de Amerikanen. Wie is dan baldadig? Een vlek van een woord tegenover een apocalyptische dreiging. Mariam komt eerder naar buiten dan verwacht. Ze heeft haar verdediging zelf gevoerd en wordt veroordeeld, maar omdat ze student is hoeft ze slechts de helft te voldoen. Toch nog 150 euro. We betalen het met z’n allen. Maar eerlijk is eerlijk, de rechter was het wel met haar eens dat kernwapens niet kunnen. Maar de kou blijft.

Henk Baars