Verbinding

Actie Den haag geeft warmte

In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land start Stek de actie ‘Den Haag geeft warmte’.

Digitale Adventkalender

In 2021 is het thema van de digitale adventskalender 'Engelen'. Een inspirerend initiatief van de HGK.

Impressie dialoog

... hoe terechte hoop in de toekomst van immigranten, snel kan veranderen in het misbruik van goedhartig vertrouwen.