Verbinding

Impressie Walk of Peace

Pax organiseerde in Den Haag in samenwerking met HVI, de Raad van Kerken, HGK en Apgen de 7e Walk of Peace. Het was een mooie tocht.