TEKST INTENTIEVERKLARING

Het hedendaags religieus en levensbeschouwelijk landschap is heel gevarieerd. Er zijn vele overeenkomsten maar zeker ook verschillen. De verschillen kunnen voortkomen uit onbegrip, maar kunnen ook fundamenteel zijn. Er bestaat veel onbekendheid over en weer tussen religies, maar evenzo ook vanuit het niet-gelovige deel van de maatschappij.

Sterker nog, er leven flinke vooroordelen die van tijd tot tijd ontaarden in conflicten en bedreigingen.

Wederzijds respect is de grondslag van een humane samenleving waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan de onderling overeengekomen spelregels.

Onderstaande organisaties verklaren hierbij;

  • Publiek stelling te nemen tegen geweld, fysiek en verbaal, op discriminatoire gronden. Dit betreft geweld gericht tegen individuen vanwege hun religieuze en/of levensbeschouwelijke identiteit of tegen gebouwen als moskeeën, kerken, tempels en synagogen.
  • Het bovenstaande uit te dragen en actief het gesprek aan te gaan met de eigen achterban en andere gelijkgezinden.

Gezamenlijk te willen bijdragen aan een veilige samenleving met alle ruimte voor dialoog over overeenkomsten en verschillen!