Vredesfeest 2019 Apostolisch Genootschap met . de Morgenstond Vioolkids (foto M.Mulder)

Programma “VREDE VERBINDT OVER GRENZEN” – Apgen

 

In het kader van de Vredesweek 2019 heeft het Haags Vredesinitiatief (HVI), samen met het Apostolisch Genootschap en PAX, op vrijdagavond 20 september 2019 een themabijeenkomst “Vrede verbindt over grenzen” georganiseerd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Den Haag. Het was een inspirerende openingsavond van de Vredesweek met een een boeiend programma en veel muzikale intermezzo’s.

Het programma omvatte ondermeer de volgende elementen:

  • Cabaretier en PAX ambassadeur Vincent Bijlo over het thema van de bijeenkomst
  • Jannie Nijwening, predikant in de Doopsgezinde Gemeente Den Haag, vredesambassadeur namens de Haagse Gemeenschap van Kerken en lid van het Haags Vredesinitiatief
  • Yose Hohne Sparboth, sprekend over haar contacten in Kirkuk-Irak
  • Albert Wiegman, bestuursvoorzitter en landelijk voorganger van het Apostolisch Genootschap
  • Informatie over UNICEF en WereldWijd voor Kinderen
  • Muzikale bijdragen van de Morgenstond Vioolkids, Sander Lekkerkerk (piano), Albina Gitman (sopraan), Mariska Prosch (sopraan), Thijmen Tempelaars (cello) en een groot gemengd zangkoor

Vooraf en na afloop van de bijeenkomst kon informatie worden verkregen over deelnemende organisaties. Na afloop werd er volop gebruik gemaakt van de gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje. Het was een mooie en zinvolle avond.

 

23-03-2020