Persbericht Aswoensdag, 17 februari

Vanaf 2022 nieuwe kernwapens in Nederland?

Wij roepen op tot ommekeer!

4 aanhoudingen bij het Ministerie van Defensie

Op Aswoensdag vormden een kleine dertig gelovigen uit de protestantse en katholieke kerken een stille processie naar het Ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt. Nadat Br Gerard Mathijsen OSB het gebouw markeerde met as, schreven anderen met houtskool oproepen tot ommekeer op het gebouw en op de stoep ervoor, weg van een nieuwe generatie kernwapens die vanaf 2022 in Nederland gestationeerd dreigt te worden, naar een kernwapenvrije wereld waarin alle aan kernwapens besteedde talent & investeringen worden ingezet voor het afremmen van klimaatverandering en het behoud van de schepping.

Zij waren zich ervan bewust dat zij mogelijk aangehouden konden worden. Maar hun zorg over nieuwe kernwapens en het behoud van de schepping oversteeg hun zorg voor aanhouding. Er werden vier mensen geverbaliseerd.

De oude bommen zijn in de zestiger jaren in het geheim zonder medeweten van bevolking en parlement naar Brabant gekomen. Wij hopen dat dit getuigenis bijdraagt aan het opgang brengen van het debat rond de onwenselijkheid van nieuwe kernwapens en de wenselijkheid van een wereldwijde en gezamenlijke strijd voor het behoud van de schepping.