Reacties Open Brief

We namen het initiatief voor de Open Brief uit verontrusting over het ontbreken van de tegenstem in de publieke discussie over de oorlog. Dat is nog steeds het geval. Kranten nemen slechts sporadisch stukken op die kritisch zijn over het gevoerde beleid. Het meest zorgwekkend is wel dat in het debat heel gemakkelijk, zonder antwoorden op vragen die heel dringend beantwoord moeten worden, en met weinig twijfels, vastgehouden wordt aan de ingeslagen weg. En die weg leidt nu tot steeds meer menselijk leed, chaos en vernietiging….

 

Lees meer…