Wake up call!

 

In de 19e eeuw is de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij afgeschaft. Echter, in de 20ste eeuw is hier een andere en veel uitgebreidere vorm van slavernij voor in de plaats gekomen, te weten mensenhandel.

Mensenhandel is een grove schending van diverse mensenrechten en een zwaar misdrijf. Van mensenhandel zijn wereldwijd miljoenen mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer. Veelal is sprake van seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting, maar ook kan uitbuiting plaatsvinden met als doel organen uit het lichaam van een ander te verkrijgen.

Helaas vindt mensenhandel ook in Nederland plaats. Omdat het veelal gaat om een verborgen misdrijf is de exacte omvang van dit misdrijf niet bekend. Slachtoffers zijn vaak afkomstig uit kwetsbare groepen, bijvoorbeeld uit gebroken gezinnen, zijn illegaal, hebben een geestelijke beperking of behoren tot een minderheid, waardoor zij een makkelijke prooi vormen voor mensenhandelaren.

Volgens schattingen is na drugshandel, mensenhandel de grootste en meest lucratieve criminele industrie ter wereld. De aanpak van mensenhandel blijft daarom zowel nationaal als internationaal onverminderd een prioriteit.

Tijdens dit symposium staat de aanpak van mensenhandel in Nederland centraal. De sprekers zijn experts uit diverse disciplines en zullen vanuit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen over de aanpak van mensenhandel. Tijdens de verschillende presentaties zal uitgebreid aandacht worden besteed aan zowel daders als slachtoffers van dit misdrijf. Dit symposium is een ‘wake up call’ om deze vorm moderne slavernij een halt toe te roepen en uit te bannen!