Samenwerkingspartners

Lees meer over de Quakers

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. We vormen gemeenschappen, organiseren ontmoetingen voor zingeving en levenskunst en leveren een concrete bijdrage aan een menswaardiger samenleving, omdat het in de wereld nodig is om duurzaam te leven vanuit solidariteit en met compassie.

Lees meer over het Apostolisch Genootschap

Lees meer over PAX

Lees meer over Kerk & Vrede

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofs­gemeenschap voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokken­heid op mens en maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van Huub Oosterhuis.

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We bezinnen ons op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen.

Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn: verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden.

Lees meer over de Haagse Dominus