Persbericht 8-07-2021

Oproep tot bezinning en aandacht ieder vanuit eigen levensbeschouwing.

Deze week werd Nederland voor de zoveelste keer geconfronteerd met een vreselijk menselijk drama. Een mens, op zoek naar waarheid en gerechtigheid, is slachtoffer geworden van geweld.

Nederland leeft met ingehouden adem mee met alweer een aanslag, dit keer op een bekende misdaadverslaggever. De moordaanslag op hem is ook een aanval op de rechtsstaat. Dit raakt ons allemaal. In het bijzonder ook mensen die zich dagelijks inspannen om vredelievende verhoudingen te vinden.

We denken aan de familie en dierbaren van slachtoffers van dit geweld die in angstige spanning het verloop van de ontwikkelingen volgen. Ons medeleven gaat dan ook uit naar het slachtoffer en zijn familie. Als Haags Vredes Initiatief (HVI), een platform van vredesinitiatieven, doen we een oproep om samen te leven met meer liefdevolle verbinding en met minder agressie. HVI keurt geweld in iedere vorm af en roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen, op elkaar te letten en elkaar te helpen.

We wensen iedereen de kracht en vertrouwen toe om tot vredevolle oplossingen te komen bij ieder conflict. Oplossingen gevonden in harmonie maken de maatschappij sterker en weerbaarder.

We hopen en gedenken.

Namens het bestuur van het Haags Vredesinitiatief