Dagelijkse wake voor ambassade van Rusland - een update

Het gaat goed met de wacht bij de ambassade:
– elke dag staan we stil met een blanco wit A-4tje of
– zingen we liederen die van verschillende kanten worden aangedragen, inmiddels
   al een flink stapeltje, met b.v. “Sag mir wo die Blumen sind?” En “Blowing in the wind”
   En wat meer kerkse liedjes die op oorlog en vredestichting slaan;
– of de canon dona nobis pacem of de mantra licht dat ons aansteekt etc.
– die lichtblauwe poster met stop de oorlog in 10-voud op een laken gespeld
   aan het dranghek en ook steevast de groen/gele vredesvlag of die doek van 
   vrouwen voor vrede;
– ook maken we iedere dag een andere – aan de waan van de dag aangepaste –
   tekst om op een spandoek te bevestigen; vandaag was dat b.v. 
   “Dit kleine groepje op UW stoep, kameraad Putin, vertegenwoordigt niet alleen
   “BRUSSEL”, maar ook DE HEEEEEEELE WEEEEEEEERELD door de straat op te 
   gaan met de oproep STOP MET UW HEILLOZE DROOM DIE HET VOORTBESTAAN
   VAN U EN ONS ALLEN BEDREIGT!”
– Ondertussen komen er wat mensen voorbij, met ook hun verhaal en teksten, waarmee
   we dan het gesprek aangaan. 
– Het aardige neveneffekt is dat de vaste groep die behalve op donderdag, wanneer
   ook de klimaatwake onderhouden wordt, trouw een half of heel uurtje vreedzaam
   met elkaar staat te discussieren over wat ons allemaal zo bezighoudt in de verschil-
   lende invalshoeken waar we vandaan komen en wat ons professioneel of als pensio-
   nado’s naar dit stoepje brengt, een hechte ploeg wordt.
– We hebben alle lastige vragen van politie en veiligheids- en schoonmaakploegen
   voldoende kunnen pareren en zelfs de door jou, Henk en Jan voor het HVI-contact
   bij de burgervader aangevraagde vergunning gekregen om hier te staan, tenminste 
   tot Pasen.
– Er komen ook wel amateurfotografen of freelancers langs met de bedoeling publiciteit
   te zullen geven aan onze demo, maar van eentje weten we dat dat ook gebeurd is.
   Dat was van de Volkskrantcolumniste Merel van Vroonhoven, de v.m. AFM-topvrouw
   die zich heeft omgeschoold tot onderwijzeres voor autistische kinderen. Zij heeft 
   inderdaad een stukje gepubliceerd dat zijdelings over onze actie gaat en waarin ze
   ook constateert dat de stoep zo leeg is…. Ik heb het artikel bewaard, maar misschien
   heb je het zelf al gelezen. Misschien is ze wel te benaderen voor een van de vacatures
   bij het HVI….., als ze nog wat tijd over heeft naast haar onderwijstaak…..?
– Er komen ook schreeuwers langs en mensen die in het russisch verwensingen
   roepen of mensen die een swastica bij Putin plaatsen of hem van een Hitlersnorretje
   voorzien. Die moeten soms mee naar het bureau, op aandringen van de ambassade.
– De man die vlaggen van Oekraine telkens ophangt, en die telkens weer door
   ambassadeperoneel worden weggeknipt, komt toch iedere dag weer een paar of een
   nieuwe aan het dranghek bevestigen.