Dialoog

In de Centrale Bibliotheek vindt de 5e dialoog plaats over Moderne Slavernij, in samenwerking met Dialoog in DH en Shop

De focus ligt op het (her)kennen van arbeidsuitbuiting. Bewustwording draagt bij aan het voorkomen van deze misstand.

Solidariteit vanzelfsprekend? Niets is toch mooier dan je ‘mede zuster’ te helpen haar droom te verwezenlijken…