Haags vredesinitiatief

vrede & verbinding

Doel van het Haags Vredes Initiatief (HVI) is ‘het nemen van initiatieven die leiden tot het overbruggen van de onderlinge verscheidenheid van mensen ten gevolge van hun maatschappelijke-, culturele-, godsdienstige- en sociale achtergrond’ uitgangspunt daarbij is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Madrid glas in lood raam