Haags vredesinitiatief

vrede & verbinding

Doel is ‘het nemen van initiatieven

die leiden tot het overbruggenvan de onderlinge verscheidenheid

van mensen ten gevolge van hun maatschappelijke-,

culturele-, godsdienstige- en sociale achtergrond'

uitgangspunt daarbij is

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens