Haags vredesinitiatief

vrede & verbinding

HVI voor Vrede

Zingen voor Vrede

Demonstreren voor Vrede

Doel van het Haags Vredes Initiatief (HVI) is ‘het nemen van initiatieven die leiden tot het overbruggen van de onderlinge verscheidenheid van mensen ten gevolge van hun maatschappelijke-, culturele-, godsdienstige- en sociale achtergrond’ uitgangspunt daarbij is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Madrid glas in lood raam